หมวดหมู่ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เข้าชม : 1235 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 432 ครั้ง
28 กรกฎาคม 2541 : ระเบียบสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยการจัดเก็บกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2532


รายละเอียด
 
เข้าชม : 2408 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1441 ครั้ง
1 เมษายน 2546 : กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2546


รายละเอียด
 
เข้าชม : 1100 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 513 ครั้ง
28 สิงหาคม 2516 : กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504


รายละเอียด
 
เข้าชม : 2045 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1272 ครั้ง
1 พฤศจิกายน 2508 : พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508


รายละเอียด
 
เข้าชม : 925 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 484 ครั้ง
18 กรกฎาคม 2504 : กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504


รายละเอียด
 
เข้าชม : 1000 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 484 ครั้ง
25 เมษายน 2504 : พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504


รายละเอียด
 
 
12
 
 
 
จป.ดอทคอม
สังคมดีๆ ของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงานบนโลกออนไลน์
www.jorpor.com
 
เครือข่ายสังคมความปลอดภัยออนไลน์
เชิญชวนผู้รักความปลอดภัยทุกท่าน
เข้าร่วมสร้างเครือข่ายความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ 24 ชั่วโมง
www.safetysocialnetwork.com
 
จป.ดอทคอมวาไรตี้์
สารพัน ข่าวสาร รูปภาพ บทความ สาระความรู้
ด้านความปลอดภัย และสุขภาพ
www.jorpor.com/variety
 
จป.ดอทคอมเซฟตี้วิดีโอ
รวมคลิปวิดีโอ กรณีศึกษาอุบัติเหตุ ความปลอดภัย
ในการทำงาน การป้องกันอัคคีภัย ความปลอดภัยจากการจราจร
เพลงความปลอดภับ มากมาย
www.jorpor.com/safetyvideo
Ads by Jorpor