หมวดหมู่ : กระทรวงอุตสาหกรรม
เข้าชม : 4011 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 2136 ครั้ง
16 กรกฏาคม 2550_กฎกระทรวงกำหนดมาตรการ พ.ศ. ๒๕๕๐ (กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕)


รายละเอียด
 
เข้าชม : 2794 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1585 ครั้ง
15 มกราคม 2554 : ประกาศกระ ทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4270 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - การยศาสตร์-การเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยแรงคน เล่ม 1: การยกและการขนย้าย


รายละเอียด
 
เข้าชม : 2064 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1432 ครั้ง
7 มกราคม 2554 : ประกาศกรม โรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553


รายละเอียด
 
 
12
 
 
 
จป.ดอทคอม
สังคมดีๆ ของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงานบนโลกออนไลน์
www.jorpor.com
 
เครือข่ายสังคมความปลอดภัยออนไลน์
เชิญชวนผู้รักความปลอดภัยทุกท่าน
เข้าร่วมสร้างเครือข่ายความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ 24 ชั่วโมง
www.safetysocialnetwork.com
 
จป.ดอทคอมวาไรตี้์
สารพัน ข่าวสาร รูปภาพ บทความ สาระความรู้
ด้านความปลอดภัย และสุขภาพ
www.jorpor.com/variety
 
จป.ดอทคอมเซฟตี้วิดีโอ
รวมคลิปวิดีโอ กรณีศึกษาอุบัติเหตุ ความปลอดภัย
ในการทำงาน การป้องกันอัคคีภัย ความปลอดภัยจากการจราจร
เพลงความปลอดภับ มากมาย
www.jorpor.com/safetyvideo
Ads by Jorpor