หมวดหมู่ : กระทรวงแรงงาน
เข้าชม : 2003 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1082 ครั้ง
9 กันยายน 2535 : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพลูกจ้างและแบบรายงานผลการตรวจสุขภาพ ลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย


รายละเอียด
 
เข้าชม : 1752 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 986 ครั้ง
9 กันยายน 2535 : ประกาศกรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งรายละเอียด แบบรายงานความปลอดภัยและประเมินการก่ออันตรายและแบบรายงานผลการตรวจวัด ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย


รายละเอียด
 
เข้าชม : 1559 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 862 ครั้ง
9 กันยายน 2535 : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขนส่ง เก็บรักษา เคลื่อนย้าย และกำจัด หีบห่อ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย


รายละเอียด
 
เข้าชม : 3283 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1526 ครั้ง
9 กันยายน 2535 : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดชนิดและประเภทของสารเคมีอันตราย


รายละเอียด
 
 
1 ... 1213
 
 
 
จป.ดอทคอม
สังคมดีๆ ของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงานบนโลกออนไลน์
www.jorpor.com
 
เครือข่ายสังคมความปลอดภัยออนไลน์
เชิญชวนผู้รักความปลอดภัยทุกท่าน
เข้าร่วมสร้างเครือข่ายความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ 24 ชั่วโมง
www.safetysocialnetwork.com
 
จป.ดอทคอมวาไรตี้์
สารพัน ข่าวสาร รูปภาพ บทความ สาระความรู้
ด้านความปลอดภัย และสุขภาพ
www.jorpor.com/variety
 
จป.ดอทคอมเซฟตี้วิดีโอ
รวมคลิปวิดีโอ กรณีศึกษาอุบัติเหตุ ความปลอดภัย
ในการทำงาน การป้องกันอัคคีภัย ความปลอดภัยจากการจราจร
เพลงความปลอดภับ มากมาย
www.jorpor.com/safetyvideo
Ads by Jorpor