เข้าชม : 3308 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1539 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงแรงงาน
9 กันยายน 2535 : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดชนิดและประเภทของสารเคมีอันตราย...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 3143 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1794 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงอุตสาหกรรม
15 มกราคม 2554 : ประกาศกระ ทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4270 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - การยศาสตร์-การเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยแรงคน เล่ม 1: การยกและการขนย้าย...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 2382 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1604 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงอุตสาหกรรม
7 มกราคม 2554 : ประกาศกรม โรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2553...


รายละเอียด
 
 
1 ... 1718
 
 
 
จป.ดอทคอม
สังคมดีๆ ของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงานบนโลกออนไลน์
www.jorpor.com
 
เครือข่ายสังคมความปลอดภัยออนไลน์
เชิญชวนผู้รักความปลอดภัยทุกท่าน
เข้าร่วมสร้างเครือข่ายความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ 24 ชั่วโมง
www.safetysocialnetwork.com
 
จป.ดอทคอมวาไรตี้์
สารพัน ข่าวสาร รูปภาพ บทความ สาระความรู้
ด้านความปลอดภัย และสุขภาพ
www.jorpor.com/variety
 
จป.ดอทคอมเซฟตี้วิดีโอ
รวมคลิปวิดีโอ กรณีศึกษาอุบัติเหตุ ความปลอดภัย
ในการทำงาน การป้องกันอัคคีภัย ความปลอดภัยจากการจราจร
เพลงความปลอดภับ มากมาย
www.jorpor.com/safetyvideo
Ads by Jorpor