เข้าชม : 3546 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 2242 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 มีนาคม 2540 : พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 3957 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 2159 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 สิงหาคม 2538 : พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 1674 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 772 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 กุมภาพันธ์ 2543 : ระเบียบสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยการวิเคราะห์และตรวจสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี พ.ศ.2543...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 1547 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 578 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28 กรกฎาคม 2541 : ระเบียบสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยการจัดเก็บกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2532...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 3055 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1850 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 เมษายน 2546 : กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2546...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 1426 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 699 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28 สิงหาคม 2516 : กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 2518 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1668 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 พฤศจิกายน 2508 : พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 1196 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 654 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 กรกฎาคม 2504 : กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 1259 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 617 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 เมษายน 2504 : พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 3504 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1654 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงกลาโหม
29 กรกฎาคม 2552 : ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 2)...


รายละเอียด
 
 
1 ... 34567 ... 18
 
 
 
จป.ดอทคอม
สังคมดีๆ ของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงานบนโลกออนไลน์
www.jorpor.com
 
เครือข่ายสังคมความปลอดภัยออนไลน์
เชิญชวนผู้รักความปลอดภัยทุกท่าน
เข้าร่วมสร้างเครือข่ายความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ 24 ชั่วโมง
www.safetysocialnetwork.com
 
จป.ดอทคอมวาไรตี้์
สารพัน ข่าวสาร รูปภาพ บทความ สาระความรู้
ด้านความปลอดภัย และสุขภาพ
www.jorpor.com/variety
 
จป.ดอทคอมเซฟตี้วิดีโอ
รวมคลิปวิดีโอ กรณีศึกษาอุบัติเหตุ ความปลอดภัย
ในการทำงาน การป้องกันอัคคีภัย ความปลอดภัยจากการจราจร
เพลงความปลอดภับ มากมาย
www.jorpor.com/safetyvideo
Ads by Jorpor