เข้าชม : 3250 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 2036 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 มีนาคม 2540 : พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 3607 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1955 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 สิงหาคม 2538 : พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 1478 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 691 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 กุมภาพันธ์ 2543 : ระเบียบสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยการวิเคราะห์และตรวจสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี พ.ศ.2543...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 1383 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 517 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28 กรกฎาคม 2541 : ระเบียบสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยการจัดเก็บกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2532...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 2750 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1666 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 เมษายน 2546 : กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากกัมมันตรังสี พ.ศ. 2546...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 1257 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 610 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28 สิงหาคม 2516 : กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 2281 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1476 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 พฤศจิกายน 2508 : พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 1059 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 565 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 กรกฎาคม 2504 : กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 1130 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 563 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 เมษายน 2504 : พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 3337 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1570 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงกลาโหม
29 กรกฎาคม 2552 : ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 2)...


รายละเอียด
 
 
1 ... 34567 ... 18
 
 
 
จป.ดอทคอม
สังคมดีๆ ของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงานบนโลกออนไลน์
www.jorpor.com
 
เครือข่ายสังคมความปลอดภัยออนไลน์
เชิญชวนผู้รักความปลอดภัยทุกท่าน
เข้าร่วมสร้างเครือข่ายความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ 24 ชั่วโมง
www.safetysocialnetwork.com
 
จป.ดอทคอมวาไรตี้์
สารพัน ข่าวสาร รูปภาพ บทความ สาระความรู้
ด้านความปลอดภัย และสุขภาพ
www.jorpor.com/variety
 
จป.ดอทคอมเซฟตี้วิดีโอ
รวมคลิปวิดีโอ กรณีศึกษาอุบัติเหตุ ความปลอดภัย
ในการทำงาน การป้องกันอัคคีภัย ความปลอดภัยจากการจราจร
เพลงความปลอดภับ มากมาย
www.jorpor.com/safetyvideo
Ads by Jorpor