เข้าชม : 4236 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1779 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงกลาโหม
31 ธันวาคม 2551: ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 2924 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1847 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงกลาโหม
4 พฤษภาคม 2550 : พระราชบัญญัติ โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 1201 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 681 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงกลาโหม
24 มีนาคม 2548 : ประกาศกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การควบคุมและการกำกับ ดูแลการผลิต การค้า การครอบครอง การขนส่งดอกไม้เพลิงและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตดอกไม้เพลิง พ.ศ. 2547...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 1409 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 759 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงกลาโหม
16 เมษายน 2547 : ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 1720 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 743 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงกลาโหม
6 มีนาคม 2544 : ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 2205 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1099 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงกลาโหม
9 ธันวาคม 2546 : กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 2093 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1124 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงกลาโหม
9 มกราคม 2535 : กฏกระทรวง ฉบับที่ 4 ( พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 2300 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1219 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงกลาโหม
9 มกราคม 2535 : กฏกระทรวง ฉบับที่ 3 ( พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 1812 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1013 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงกลาโหม
9 มกราคม 2535 : กฏกระทรวง ฉบับที่ 2 ( พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 2546 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1930 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงกลาโหม
9 มกราคม 2535 : กฏกระทรวง ( พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530...


รายละเอียด
 
 
1 ... 45678 ... 18
 
 
 
จป.ดอทคอม
สังคมดีๆ ของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงานบนโลกออนไลน์
www.jorpor.com
 
เครือข่ายสังคมความปลอดภัยออนไลน์
เชิญชวนผู้รักความปลอดภัยทุกท่าน
เข้าร่วมสร้างเครือข่ายความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ 24 ชั่วโมง
www.safetysocialnetwork.com
 
จป.ดอทคอมวาไรตี้์
สารพัน ข่าวสาร รูปภาพ บทความ สาระความรู้
ด้านความปลอดภัย และสุขภาพ
www.jorpor.com/variety
 
จป.ดอทคอมเซฟตี้วิดีโอ
รวมคลิปวิดีโอ กรณีศึกษาอุบัติเหตุ ความปลอดภัย
ในการทำงาน การป้องกันอัคคีภัย ความปลอดภัยจากการจราจร
เพลงความปลอดภับ มากมาย
www.jorpor.com/safetyvideo
Ads by Jorpor