เข้าชม : 2266 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1552 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงแรงงาน
3 กันยายน 2553 : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว และลิฟต์ที่ใช้ทั้งขนส่งวัสดุและโดยสารชั่วคราว พ.ศ. 2553...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 2991 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1757 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงแรงงาน
30 สิงหาคม 2553 : ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งรุนแรงหรือเรื้อรัง พ.ศ. 2553...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 1307 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 682 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงแรงงาน
19 สิงหาคม 2553 : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง โรคที่ห้ามทำงานประดาน้ำ พ.ศ. 2553 ...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 1247 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 730 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงแรงงาน
18 สิงหาคม 2553 : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจสุขภาพและจัดทำบัตรตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ทำงานประดาน้ำ พ.ศ. 2553...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 5771 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 3508 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงแรงงาน
9 กรกฎาคม 2553 : กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 2488 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1736 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงแรงงาน
20 พฤษภาคม 2553 : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2553...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 2803 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 2116 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงแรงงาน
17 มีนาคม 2553 : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบการแจ้งการดำเนินการหรือส่งเอกสารตามมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 2147 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1363 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงแรงงาน
17 มีนาคม 2553 : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการดำเนินการหรือส่งเอกสารตามมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 1868 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 991 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงแรงงาน
26 มิถุนายน 2552 : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทำงานเกี่ยวกับเครื่องตอกเสาเข็มระบบไอน้ำ ระบบลม ระบบไฮดรอลิค ระบบเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน ระบบดีเซลแฮมเมอร์ หรือระบบอื่น พ.ศ. 2552 ...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 3526 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 2152 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงแรงงาน
26 มิถุนายน 2552 : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2552...


รายละเอียด
 
 
1 ... 678910 ... 18
 
 
 
จป.ดอทคอม
สังคมดีๆ ของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงานบนโลกออนไลน์
www.jorpor.com
 
เครือข่ายสังคมความปลอดภัยออนไลน์
เชิญชวนผู้รักความปลอดภัยทุกท่าน
เข้าร่วมสร้างเครือข่ายความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ 24 ชั่วโมง
www.safetysocialnetwork.com
 
จป.ดอทคอมวาไรตี้์
สารพัน ข่าวสาร รูปภาพ บทความ สาระความรู้
ด้านความปลอดภัย และสุขภาพ
www.jorpor.com/variety
 
จป.ดอทคอมเซฟตี้วิดีโอ
รวมคลิปวิดีโอ กรณีศึกษาอุบัติเหตุ ความปลอดภัย
ในการทำงาน การป้องกันอัคคีภัย ความปลอดภัยจากการจราจร
เพลงความปลอดภับ มากมาย
www.jorpor.com/safetyvideo
Ads by Jorpor