เข้าชม : 3709 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 2639 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงแรงงาน
11 มิถุนายน2552 : กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 ...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 1138 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 598 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงแรงงาน
8 มิถุนายน2552 : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งสถานที่ปฏิบัติงานของลูกจ้างทำงานประดาน้ำ พ.ศ. 2552 ...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 1286 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 993 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงแรงงาน
24 เมษายน 2552 : ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 3242 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1979 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงแรงงาน
7 เมษายน 2552 : ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสารเคมีอันตรายที่ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างพ.ศ. 2552 ...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 2308 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1069 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงแรงงาน
17 มีนาคม 2552 : กฎกระทรวงกำหนดลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวซึ่งจะขอรับใบอนุญาตทำงาน พ.ศ. 2552 ...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 1649 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 1234 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงแรงงาน
27 มกราคม 2552 : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 756 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 452 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงแรงงาน
21 พฤศจิกายน 2551 : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 3483 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 2159 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงแรงงาน
16 ตุลาคม 2551 : กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 ...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 1318 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 911 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงแรงงาน
4 กรกฎาคม 2551 : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง แบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2551...


รายละเอียด
 
เข้าชม : 962 ครั้ง, ดาวน์โหลดแล้ว : 582 ครั้ง, หมวดหมู่ : กระทรวงแรงงาน
4 กรกฎาคม 2551 : ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบคำร้องและแบบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. 2551...


รายละเอียด
 
 
1 ... 7891011 ... 18
 
 
 
จป.ดอทคอม
สังคมดีๆ ของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการทำงานบนโลกออนไลน์
www.jorpor.com
 
เครือข่ายสังคมความปลอดภัยออนไลน์
เชิญชวนผู้รักความปลอดภัยทุกท่าน
เข้าร่วมสร้างเครือข่ายความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ 24 ชั่วโมง
www.safetysocialnetwork.com
 
จป.ดอทคอมวาไรตี้์
สารพัน ข่าวสาร รูปภาพ บทความ สาระความรู้
ด้านความปลอดภัย และสุขภาพ
www.jorpor.com/variety
 
จป.ดอทคอมเซฟตี้วิดีโอ
รวมคลิปวิดีโอ กรณีศึกษาอุบัติเหตุ ความปลอดภัย
ในการทำงาน การป้องกันอัคคีภัย ความปลอดภัยจากการจราจร
เพลงความปลอดภับ มากมาย
www.jorpor.com/safetyvideo
Ads by Jorpor